İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

MAVİ NOKTA OSGB olarak, 15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında zorunlu tutulan sağlıklı ve de çalışanların güvenliğini sağlamak ve sağlığını korumak için, tüm işçilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini veriyor ve belgeliyoruz. Eğitim sırasında, işyerinizde gerçekleştirmiş olduğumuz ön durum tespiti sırasında belirlemiş olduğumuz riskleri açıklıyor, işçilerinize gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Zorunlu ve spesifik eğitimleri işyerinizde periyodik olarak gerçekleştiriyoruz. Yönetmelik kapsamında verilen zorunlu eğitimler; Genel konular: Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, İşyeri temizliği ve düzeni, İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar. Sağlık konuları: Meslek hastalıklarının sebepleri, Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, İlkyardım. Teknik konular: Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, Elle kaldırma ve taşıma, Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, Ekranlı araçlarla çalışma, Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, Güvenlik ve sağlık işaretleri, Kişisel koruyucu donanım kullanımı, İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, Tahliye ve kurtarma.

Meslek Eğitimleri

 
Meslek Eğitimler gerek iş sağlığı güvenliği açışından, gerek iş bilinci açısından oldukça önem arz etmektedir. 13.07.2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi gazetede yayınlanan “Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalışacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” gereği, mesleki eğitimi olmayan kişilerin bu işyerlerinde çalıştırılması yasaklanmıştır. Mesleki eğitimi olmadan işçi çalıştırmak aynı zamanda işverenlere vicdanı ve manevi sorumluluklarda yüklemektedir. İş kazası olması durumunda işverenden istenecek belgelerin başında yine Mesleki eğitim sertifikası gelmektedir.

MAVİ NOKTA OSGB olarak yetkilendirilmiş eğitim kurumu olan çözüm ortağımız ile birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalı Mesleki Eğitimler veriyoruz. Mesleki eğitimler 40 saat (Teorik+Uygulamalı) olarak, her branşta yetkili, teknik öğretmen ve tecrübeli mühendis eğitimcilerimiz tarafından verilmektedir.

Mesleki eğitim alacak çalışanların, okuryazar olması ve 01.01.2013 tarihinden önce SGK kaydının olması gerekmektedir,

Değerli işverenlerimiz, işveren vekilleri, İnsan kaynakları yöneticileri; İşinizi, çalışanlarınızı ve firmanızı gerek yasal gerekse vicdani bakımından riske sokmamanızı öneriyor sizi çalışanlarınıza Mesleki Eğitimleri aldırmaya davet ediyoruz.

İlk Yardım Eğitimi

Temel İlkyardım Eğitimi, ilkyardım Yönetmeliğinin 16. Maddesine istinaden; Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”

Sağlık Bakanlığı yayınlamış olduğu bir yönetmelik ile ülkemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren özel ve resmi tüm işletmelerin, çalışanlarının belirli bir bölümünün 16 saatlik Temel İlkyardım Eğitimi almasını zorunlu hale gelmiştir. İlk yardım eğitimlerini il sağlık müdürlüğünden eğitim verme yetkisini almış çözüm ortağımız olan ilkyardım eğitim kurumu ile birlikte düzenlemekteyiz. Toplam 16 saat olan eğitim 2 gün sekizer saat veya 4 gün 4’er saat olarak verilebilmektedir. Eğitimler en az 8 en fazla 20 katılımcının katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Eğitim sonunda eğitime katılan kişilerin adına sertifika ve kimlik kartları düzenlenmektedir. Kurs ücretleri her ilin bağlı bulunduğu il sağlık müdürlükleri tarafından belirlenmektedir. Eğitimler, eğitim alacak firmaların kendi eğitim salonlarında verilebildiği gibi, yetkilendirilmiş çözüm ortağımız olan ilkyardım eğitim firmamızın eğitim merkezinde de verilebilmektedir.

 Yangın Eğitimi Programı

 
 
Temel Yangın Eğitimi olarak planlanmış bu eğitim kapsamında, MAVİ NOKTA OSGB bünyesinde görev yapan "Sertifikalı Yangın Eğitmeni" tarafından, yangına müdahale edecek söndürme ve kurtarma ekibi ile çalışanlara olay yerini tahliye, yangının gelişimi, özeliği, yayılma hızı ve ilerleyişi, yangını oluşturan temel nedenleri öğretilir. Kurum ve kuruluşların çalışma alanına göre yangın riskinin değerlendirilmesi, yangının meydana gelmemesi için gereken alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve yangın esnasında ise yangınla mücadele söndürme ve tahliye yöntemleri öğretilir. Katılanlara eğitimin sonunda sertifika verilir.

 Yangın eğitiminin içeriği; Yanma Nedir? Yanmanın Çeşitleri, Yangınların Sınıflandırılması, Yangınların Sebepleri  Etkenleri  ve Aşamaları, Yangın Yerindeki Tehlikeler ve Hareket Tarzı, Yangınla Mücadele Ve Müdahale Yöntemleri, Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler, Yangın Söndürme Cihazları ve Yangın Dolaplarının Kullanılması, Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler, İş Yerinde Yangın Güvenliği Ve Yangınları Önleyici Tedbirler, Yangın Söndürme (Usulleri) Prensipleri, Yangın Türleri (Lpg, Doğalgaz, Elektrik, Akaryakıt, Araç Yangınları ), Her Çalışanın Mutlaka Bilmesi Gereken Hususlar, Acil Durumlarda Alarm Ve Tahliye Planlaması, Yangın Söndürme Tatbikatı
Copyright ©2016 Mavi Nokta OSGB, All Rights Reserved.  Web TasarımElitNET
free website
built with
kopage